Kişinin toplumda daha aktif rol alabilmesi, kendini doğru ifade edebilmesi, kendi iç dünyası ve iletişim kurduğu herkes ile sağlıklı ve etkin iletişim kurma yolunda başarı ve beceri kazandırılmasıdır.

AMAÇ
Kişinin toplumda daha aktif  rol alabilmesi, kendini doğru ifade edebilmesi, kendi iç dünyası ve iletişim kurduğu herkes ile sağlıklı ve etkin iletişim kurma yolunda başarı ve beceri kazandırılmasıdır.

KATILIMCILAR
Tüm çalışanlar

SEMİNERİN İÇERİĞİ

 • İletişim ve önemi
 • İletişim Türleri
 • Algılar
 • Paradigmalar
 • Etkili İletişimin Aşamaları
 • İletişimde Beden Dilinin Önemi-Yaratıcı drama ile vurgulanacak.
 • İletişimde İç Dünyamız-Dış Dünyamız
 • Etkin Konuşma
 • İletişimde Aktif Dinleme
 • Yanlış Dinleme Biçimleri
 • Etkin Dinleme
 • İletişim Matrisi
 • Korku Kültürü ve Değerler Kültürü
 • İletişimin Önündeki Engeller
 • İletişimi Planlamak
 • İletişim Tarzları
 • İyi Bir İletişimci Olmak İçin Gerekli 10 Anahtar
 • Kendini Etkili Biçimde Ortaya Koyma Becerileri
 • Üç tür ilişki kurma biçimi
 • Karşıt Davranışa Kayma
 • İlişki kurma biçimimizin sağladığı yararlar ve bu davranışı seçmenin bedelleri
 • Kendimizi Etkili Biçimde Ortaya Koymaya Neden Gerek Var?
 • Kendini Etkili Biçimde Ortaya Koyma Teknikler
 • Kendini Ortaya Koyarak Davranmak İçin Temel Stratejiler
 • Kendini Ortaya Koyma İle İlgili İpuçları

Eğitim yaratıcı drama ve buz kırıcılarla zenginleştirilmiştir. Eğitimin sonunda katılımcılardan oluşan gruplara eğitimde öğrendikleri resim çalışması ile pekiştirilecektir.

SÜRE  2 Gün

AMAÇ

Bu seminer iş hayatında aynı yönde düşünmeyen ve hareket etmeyen diğer insanlarla nasıl  çalışabileceğimizi ve kişiler arası farklılıkları yönetmeyi öğretir.

Seminer kişiler arası gerilimlerin yol açtığı enerji kaybını azaltarak bireylerin performanslarını arttırmak için bir fırsat sağlamaktadır.

Bu seminer sonunda katılımcılar;

 • Kişilerin davranış farklılıklarını anlayabilmek
 • İletişimi ve takım ruhunu geliştirebilmek
 • Davranışları tanıyabilmek ve gruplayabilmek
 • Performansı artırabilmek
 • Öncelikleri belirleyebilmek
 • Uygun karar verme stratejilerini geliştirebilmek ve daha doyurucu ilişkiler yaşayabilmek

için bilgi ve esneklik kazanacaklardır.

KATILIMCILAR

Orta düzey yöneticiler.

İÇERİK

Farklı durumlarda farklı kişilerle ilişkileri yönetme becerisi geliştirmek için şu ana konular işlenmektedir.

 • Bireylerarası ilişkileri yönetme gereği
 • Sosyal tarzlar
 • Baskı altında stiller
 • Esneklik
 • İnsanlar hakkında kesin tahminler yapabilmek
 • Yönetim stratejileri geliştirmek

Seminer  çeşitli test, alıştırma, tartışma ve takım çalışmaları ile katılımcı bir yapıda sürdürülecektir.

SÜRE 2 Gün

AMAÇ

NLP eğitimi zihin, dil ve davranış ilişkisini kurarak kişilerin bireysel hedeflerine ulaşmaları için zihinlerini ne şekilde kullanabileceklerini öğreten, gerçek potansiyelimizin farkına varmamızı sağlayan bir düşünce ve daranış biçimidir. NLP, özellikle iş dünyasında, yönetim, iletişim, motivasyon, kişisel gelişim, hedef belirleme, liderlik gibi konularda farklılaşma sağlayacaktır. Kısaca bu program yaşama bakış açınızı değiştirecek, hayatınızın kalitesini artıracaktır.
KATILIMCILAR

Sahip olduğu yeteneklerin ve gücün farkına varmak ve daha fazlasını kullanmak isteyen herkes.

SEMİNERİN İÇERİĞİ

 

NLP Nedir?

NLP Nasıl İşler?

NLP’nin İlkeleri ve Tarihçesi

NLP’nin Temel Unsurları

Nöro (Düşünme Biçimleri; Görsel, İşitsel, Dokunsal)

Linguistik (Zenginleştirilmiş İletişim)

Programlamak -(Modellemek)

NLP İle Yönetmek

İsteklerinizi Elde Etmek

Güçlü bir Vizyon Yaratmak

Hedeflerinizi Belirlemek

Kendinizi Nasıl Hissettiğinizi Bilmek

Başarıya Giden Yolunuzu Düşlemek

İçinizdeki Takımınız

Seçenekler Yaratmak

Sözlerle Kazanmak

Değişimi Engelleyen Unsurları Belirlemek

Gerçek Görüntünüzü ve Öz Değerlerinizi Yansıtmak

Günlük Eylem Planınız

Uygulamalar

SÜRE 2 Gün

AMAÇ

Bireyler arasındaki iletişimi kolaylaştırmaktaki en kesin ve kısa yol, doğru ses kullanımı, iyi nefes tekniği, fonetik, diksiyon ve jest-mimik-kelime dağarcığının zenginleştirilmesi ile olur. Bu seminerin temel amacı; kişiler arasındaki iletişimde, güzel sözcüklerle donanmış söz akımının her engeli aşabileceğine inanmak, kişileri anlatmaya alıştırmak, heyecanlandırmak, anlatılanların hoşa gitmesini sağlamak ve drama yolu ile yaratıcılığı geliştirmektir.

KATILIMCILAR

Herkes

İÇERİK

 • Eğitici tarafından verilen konunun doğaçlama yoluyla anlatımı,
 • Yapılan hataların düzeltilmesi,
 • Doğaçlamada kullanılan sözcüklerin vurgu ve tabiilik bakımından incelenmesi
 • Fikir ve düşüncelerimizi aktardığımız sözcüklerde ( söz akımından) boğumlamanın 4 niteliği olan doğruluk – berraklık – kudret ve hafifliğin yerinde olup olmadığının incelenmesi
 • Jest ve mimiklerin, sözcüklerle doğru orantılı olmasına dikkat etmek
 • Vücut dilinin konuşmadaki önemi
 • Değişik karakterlerin, değişik ses yorumlarıyla anlatılması,
 • Sesin ve hareketlerin tabiilik konusuyla işlenmesi
 • Bireyler arasındaki iletişimin en kolay yoldan kazanılması

SÜRE 1 Gün

AMAÇ

Yönetimde kişisel ve sosyal yaşamda etkili ve başarılı olmak isteyenler için gerekli temel kavramları, teknikleri ve becerileri vermek, uygun yaklaşım tarzını ve bilinç düzeyini kazandırmaktır.

KATILIMCILAR

Sahip olduğu yeteneklerin ve gücün farkına varmak ve daha fazla bir kısmını kullanmak isteyen tüm yöneticiler.

 

İÇERİK

 • Kişisel gücün niteliği ve kaynakları
 • Kişinin kendisini ve çevresini tanıması
 • Kişisel gücün kazanılması ve elde tutulması
 • Sınırlar ve sınırların kaldırılması veya genişletilmesi
 • Etki (izlenim) yönetimi
 • Beyin, öğrenme ve düşünce gücü
 • Yaratıcı hayal gücünün geliştirilmesi ve kullanılması
 • Proaktif düşünme ve davranma
 • Olumlu zihinsel tutum
 • Fiziksel ve zihinsel yeteneklerin geliştirilmesi
 • NLP (Neuro-Linguistic Programming)
 • Amaç ve hedeflerle çalışma
 • Başarısızlık korkusunu yenme
 • Hatalardan öğrenme
 • Zamanın etkili kullanımı
 • Stres ve güç durumlarla baş etme

SÜRE 2 Gün

 

AMAÇ

Kendi kendimizi motive etmek çok mu zor? Hayatta istediklerimizi şansa mı bırakıyoruz? Yoksa hedeflerimizi belirleyip bizi o hedeflere yöneltecek planlı adımları atabiliyor muyuz?

KATILIMCILAR

Herkes

İÇERİK

Bireysel olarak istenen hedefi belirleme

Geçmiş Performansı Değerlendirme ve Gelecek Performansı Artırma

Çözüm odaklı bakış açısı

Hedef belirleme teknikleri ve stratejileri

Planlama süreci ve uygulamalar

Değerlerimizin hedeflere etkisi

Kişisel Misyon ve Vizyonumuz

Özgüven ve Başarı

Motivasyon nedir?

İstediğiniz yaşamı yaratmak sizin elinizde?

İşyerinde motivasyon

İşyerinde hedeflere ulaşmak

Yaşam amacınızı keşfedin

Hedef belirlemenin gücü

Sınırlarınızı zorlayın

Başarı için koşulları yaratın

insanların düşünme tarzlarını tanıyın

Başarı stratejilerini model alın

Başarı stratejileri

Motivasyonu kaybetmemek için ipuçları

Eylem planının oluşturulması

Hedeflerini gerçekleştiren insanların hikayeleri

SÜRE 1 Gün

“Başarılı liderler hedeflerine, yönettikleri kadroları zorlayarak değil onları “motive ederek” ulaşırlar.”

AMAÇ

İnsan yaşamı boyunca stresle karşı karşıyadır. Bu yaşantı insanın fizyolojik ve psikolojik sistemlerinin işleyişini olumsuz yönde etkiler. Bunun sonucu üretkenlik ve yaşamdan alınan zevk azalır. Bu seminerde, stresle başa çıkma teknikleri tanıtılmakta ve stresten uzaklaşma yöntemleri gösterilmektedir.

 

KATILIMCILAR

Tüm üst ve orta düzey yöneticiler

İÇERİK

Stres hayatımızı ve başarımızı ve mutluluğumuzu nasıl engelliyor

Stresi ortadan kaldırmak mümkün stresten korkmuyoruz

Önce kendini tanımak

Etkili formüller işe yarayan dünyada geçerli teknikler

Zamanı doğru kullanma

İnsanları kazanma sanatı

Kişinin kendinden kaynaklanan stres yapıcılar

Örgüt dışı sosyal hayattan kaynaklanan stres yapıcılar

Stresin belirtileri

Stres sağlık ve yüksek performans arasındaki ilişki

Stresin kişiye ve kuruma maliyeti

Stres düzeyinin ölçülmesi

Stresle başa çıkma teknikleri

Nefes alma teknikleri

Aşamalı kas gevşeme tekniği

Görselleştirme tekniği

Meditasyon

SÜRE 2 Gün

AMAÇ

Kendi alanında bir lider olan bu seminer, bir veya birden fazla kişiye yapılan sunumların planlanması, hazırlığı ve uygulaması ile ilgili becerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Katılımcılar bildikleri ve yeni kazanacakları tekniklerle alıştırmalar yaparak, video kayıtlarını seyrederek ve geri bildirim alarak sunum becerisi kazanmaktadırlar.

Seminer sürekli uygulama çalışmaları ile sürdürülmektedir. Seminerin ilk Günü sabah verilen bilgileri takiben her katılımcı seminer öncesinde hazırladığı 10 dakikalık bir sunumu yapmakta ve yapılan bu sunumlar video kasete kayıt edilmektedir. Her katılımcının sunumu diğer katılımcılar tarafından değerlendirilmekte ve sunumun iyi yönleri ve gelişme noktaları belirtilmektedir.

KATILIMCILAR

Sunum yapan herkes

İÇERİK

Sunum nedir, sunum becerileri nelerdir.

Planlama ve düzenleme becerileri

Sunum ya da uygulama becerileri

İletişim

İletişim bileşenleri

Dinleyici analizi, dinleyici tipleri

Etkili iletişimin yapısı, soruları beceri ile kullanma

Organizasyon

Niyet, hedef belirleme

Sunum öncesi hazırlık aşamaları (Akış şeması)

Giriş ve kapanışlar, yaratıcı açılışlar

Hazırlıksız konuşma

Görsel araçlar

SÜRE 2 Gün

AMAÇ

Çalışan insanların, özellikle yöneticilerin sıkça yakındığı konuların başında gelen “Zaman darlığı”nın ortadan kaldırılmasına yönelik olan zaman yönetimi amaçlara ulaşmak, yapılan işleri kontrol etmek ve kişinin kendi motivasyonunu geliştirmek açılarından önemli görülen bir kişisel performansı geliştirme tekniğidir. Bu eğitimde amaç katılımcıların bu tekniği kullanabilmeleri için gerekli donanımların aktarılmasıdır.

Seminer sonucunda katılımcılar;

Daha iyi iletişim kurmak

Beklenmedik bölünmelerle daha iyi başa çıkmak

Hedef ve sonuçlara yönelik çalışma planı yapmak

Ofis düzenini daha etkin olarak kurabilmek,

Takımın ve yöneticilerin talepleri arasında öncelendirme yapmak konularında bilgi ve beceri sahibi olacaklardır.

KATILIMCILAR

Üst ve orta düzey yöneticiler

İÇERİK

Zaman yönetiminin önemi ve kişisel başarıya katkısı

Zamanı kaybettiren faktörler

Zaman yönetiminin ana prensipleri

Zamanın özellikleri

Önemli ve acil işler

Zaman planının oluşturulması

Zamanımızı çalanlar ve önlemleri

Yetki devri

Çatışma

Pratik öneriler

SÜRE 2 Gün

AMAÇ

Modern organizasyonlarda iletişim ve karar alma açısından büyük önem taşıyan toplantıların verimli geçmesi için dikkat edilmesi gereken noktaların anlaşılmasını sağlamak ve yöneticilere toplantıları etkin kılacak bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

KATILIMCILAR

Zamanlarının çok önemli bir kısmı toplantılarda geçen, bu toplantıların anlamı ve yararlılığını sorgulayan ve toplantıların verimli geçmesini arzulayan orta ve üst düzey yöneticiler.

İÇERİK

Niçin toplanıyoruz?  Toplantı türleri ve amaçları

Toplantıların planlanması,  toplantı öncesi yapılması gerekenler

Toplantıların yürütülmesi

Zamanın verimli kullanılması

Toplantı yöneticisinden beklenenler

Toplantılarda oynanan roller- bu kısımda canlandırma yapılacaktır.

Kişilik, algılama ve davranış sorunları

Toplantılarda aktif katılımın sağlanması

Etkili iletişim, topluluğa konuşma ve aktif dinleme

Toplantılarda sözsüz iletişim

Toplantılarda güç durumlarla başetme

Karar alma, grup kararını oluşturma

Toplantılarda yaratıcılığın ve verimliliğin geliştirilmesi

Pozitif stres yönetimi

Toplantı sonrası yapılacak işler

SÜRE  1 Gün

AMAÇ

Gerek kişisel potansiyeli geliştirmek gerekse başkalarını etkili bir şekilde yönetmek için ihtiyaç duyulan işe ve insana karşı doğru davranışların ve tutumun öğrenilmesi ve geliştirilmesidir.

KATILIMCILAR

İş ve insan ilişkilerini geliştirmek, iş ortamında mutlu ve başarılı olmak isteyen her kademede çalışan yöneticiler. Davranışlarını ve tutumlarını gözden geçirmek ve geliştirmek isteyen kişiler.

 

İÇERİK

Kendini tanımak

Kişilik-davranış-tutum geliştirme

Tutumun üç yönü

Tutumu oluşturan öğeler

Olumlu ve olumsuz zihinsel tutum

Self motivasyon ve kendine güven

Başarıyı istemek ve başarılı olmak

Hedef belirlemek ve hedeflere çalışmak

Kişilerarası etkileşim analizi

Organizasyonel tutum geliştirme-şirket kültürü

Saldırgan, pasif ve girişken insan davranışları

Yeni tutum ve davranışların öğrenilmesi

Kendini yönetmek

İzlenim yönetimi

Stres altında değişen tutum ve davranışlar

NLP (Neuro-Linguistic Programming)

SÜRE  2 Gün

 

AMAÇ

Çağımız tam anlamı ile “iletişim” çağı. BuGün iletişimi artırmak veya kalitesini yükseltmek amacı ile pek çok seminer, kitap ve teknik elimizin altına, kulağımızda ve dilimizde. Yine de toplumdan başlayarak evimizde bile zaman zaman iletişim sorunu yaşıyoruz. İş ortamının evimizden, Gündelik yaşamdan daha karmaşık, daha stresli ve çok daha zorlayıcı olduğunu göz önüne alırsak verimlilik için “ gerçek anlamda iletişim” in önemi daha da belirginleşiyor. Bu iki Günlük seminerde amacımız, temel iletişim tekniklerinin üzerine yeni bir boyut ekleyerek “ zor insan ” ve “ zor durumlar ” söz konusu olduğunda gereken becerilerle donanmak ve sorunları büyümeden çözmek olacaktır.

KATILIMCILAR

Müşteri teması çok olan ve/veya ekip yöneten çok sayıda personeli olan orta ve üst düzey yöneticiler.

İÇERİK

İnsan Davranışının Temeli

Yapıcı Davranış Modeli

Neden ve nasıl “ Zor  İnsan “ olunur ?

En ”zor” 10 insan tipi

Temel İletişim Becerileri

İletişim Oyunları ile “Algılama”

İleri İletişim Teknikleri

Zor insanlarla baş etmek için stratejiler

Uzun vadede tutum değişikliği yaratabilmek zor insanı kazanma yolları.

Kendimiz zor insan olduğumuzda ?????

Unutulacak sözler / Kullanılacak sözler

 

SÜRE 2 Gün

AMAÇ

Hizmet sektöründe çalışanların dış görünüşleri ve konuşma tarzları, hizmet sektöründe hizmet veren kurumların aynası yani profillerinin yansımasıdır. Örneğin; bir oteli lüks yapan sadece mekanda kullanılan aksesuarlar, lüks objeler, yüzme havuzu, sauna, farklı kültürlerin yemek çeşitlerinin sunulduğu restaurantlar değildir. O hotel de çalışanların sunduğu  hizmet kalitesi ve becerilerdir. Bu eğitimde amaçlanan çalışanlarımızın, otel misafirlerine en iyi kalitede hizmet vermesi, çalışanların dış görünüşleri, kendilerini ifade tarzları ve kurum kültürünü en iyi şekilde gelenlere yansıtmalarıdır. Dünyanın en lüks otelinde kalabilirsiniz ama çalışanlarının kalitesi düşükse o otel gözünüzde sıradanlaşır ve önemini yitirir.

KATILIMCILAR

Hizmet sektöründe çalışan herkes

İÇERİK

Kişisel İmaj nedir?

Kişisel İmajımız

Öz İmaj

Algılanan İmaj

İdeal İmaj

İlk İzlenimin Önemi

Hotel’de çalışanların ilk izlenimi

Hijyen

Kişisel İmaj konusunda yapılan yanlışlar

Kişisel İmajı Oluşturan Öğeler

Dinlenebilir bir konuşma nasıl olmalı

Konuşma tarzımız

Beden dili

Hizmet sektöründe giyim tarzımız

Sıcak ve Soğuk Renkler

İş Etiketi

SÜRE 1 Gün

 

AMAÇ

Profesyonel  iş yaşamında nasıl göründüğümüz, çevremizdeki insanlarda yarattığımız ilk izlenim çok önemlidir. Başarılı olmak, yükselmek ve toplumda varlık gösterebilmek için belli kurallara göre hareket etmemiz gerekir.Bu seminerde kendimizi, çevremize dış görünüşümüzle, konuşmamızla, eğitimimizle daha doğru nasıl ifade edebileceğimizi öğreneceğiz

KATILIMCILAR

Profesyonel iş yaşamının içindeki herkes

İÇERİK

Kişisel İmaj nedir?

Kişisel İmajımız

Öz İmaj

Algılanan İmaj

İdeal İmaj

Algılanma ve İmaj Yönetimi

Doğaçlama

İlk İzlenim

İletişimin Gücü

Dinlenebilir bir konuşma nasıl olmalı

Dış görünüşümüzü doğru yansıtmak

Giyim ve aksesuarları doğru kullanma

Kişisel İmaj konusunda yapılan yanlışlar

Doğaçlama

Kişisel İmajı Oluşturan Öğeler

İş Etiketi

Sosyal Yaşam Etiketi

Doğaçlama

SÜRE 1 Gün

AMAÇ

Profesyonel iş hayatında çalışan yöneticilerin iş hayatında yüklendikleri stres çok yüksektir. Etkili bir yöneticinin işlerini kolaylaştırmak, zamanını doğru yönetmesini sağlamak, beklenmeyen misafirlere karşı önlem almak, yöneticiyi ve kurumu doğru temsil edebilmek, yönetici asistanının görev ve sorumluluğundadır. Yönetici asistanı olarak daha etkili olmak için nasıl olmamız gerektiğini anlatan, mesleğimizde bizi bir üst noktaya taşıyan

seminerdir.

KATILIMCILAR

 

Yönetici asistanları ve yönetici asistanı olarak çalışmak isteyenler

 

İÇERİK

Yönetici Asistanının Tanımı

Günümüz İş Dünyasındaki Yeri ve Önemi

Başarılı Yönetici Asistanının Özellikleri

Etkili İletişim Becerileri

Yönetimin Gözünde Yeri ve Önemi

Yönetimin Fonksiyonları

Planlama

Organizasyon

Koordinasyon

Yöneltme

Denetim

 

Zamanı Etkili Kullanmak

Dosyalama Teknikleri

Stresle Baş Edebilme

İş Gezisi Organizasyonu

Ziyaretçi Karşılama ve Ağırlama

Vaka Çalışmaları

SÜRE  2 Gün

AMAÇ

“Sosyal İletişim ve Öfke Kontrolü” seminer/eğitimi, iletişimin her aşamasında başarıyı yakalamak için, hepimizin Günlük hayatlarımızda ve iş yaşamlarımızda kullandığımız iletişimi ve buna bağlı gerçekleşen olumsuzluklar karşısında Öfke kontrolünü öğrenmek ve başarı ile kullanmak amacını taşır.

Hem öfke kontrolümüzü mükemmele ulaştırmak, hem de karşı tarafı doğru analiz etmemiz, sürekli ve etkili iletişimin temelini oluşturur.

 

KATILIMCILAR

İş hayatlarında ve sosyal yaşamlarında iletişim becerileriyle beraber öfke kontrol yeteneklerini etkin bir şekilde geliştirmek isteyen tüm çalışanlar. Kurumsal anlamda Sosyal İletişim ve Öfke Kontrolü eğitimi; satış ve pazarlama ekipleri, insan kaynakları çalışanları, yönetici kadro başta olmak üzere iş yaşamında karşılıklı iletişim kurması gereken herkesin iletişim ve öfke kontrolü becerilerini geliştirmek üzerine planlanmıştır.

İÇERİK

Özbilinç nedir?

Özbilici olan kişilik

Özbilinçten yoksun kişilik

Empati yeteneği

İletişim nedir?

İletişimin altın kuralları

İletişimde doğru yaklaşımlar

İletişimde yanlış yaklaşımlar

İyi bir dinleyici olmak

İyi bir dinleyici kimdir?

Dinleme şekilleri

Dinlemenin önündeki engeller

Nasıl iyi bir dinleyici olunur?

Dinlemenin önündeki engeller

İletişimde kadın ve erkek

Öfke nedir?

Öfke sırasında fizyolojik değişimler

Öfke sağlık ilişkisi

Öfke çeşitleri

– Pasif öfke

– Anlık öfke

– Utanç öfkesi

– Planlı öfke

– Alışkanlığa dayalı öfke

– Korku ve kaygıya dayalı öfke

Neden öfkeye kapılırız?

İnsan öfkelendiğinde neler yapar?

Öfkenin içinde neler var?

Öfkeli kişilik tipleri

Öfke gelişimi

Öfke aşamaları

Öfke zekâ dengesi

Öfke kontrolü nedir?

Öfke nasıl kontrol edilir?

– Rahatlama

– Gevşeme ve egzersizler

– İletişim

– Zihinsel yapılanma

– Çevre ve zaman değişikliği

– Gülümseme

– Kriz yönetimi

– Problemin anlaşılması

– Alternatifleri görebilme

– Alternatifleri değerlendirme

– Sonuç

Acaba öfkeli miyim?

Öfkesine yenilen kişi ne yapar?

Öfkesini kontrol eden kişi ne yapar?

Öfkenin olumlu yönleri

Öfkeyi nasıl kontrol ederiz?


 

SÜRE 2 Gün

AMAÇ

“Diksiyon” eğitimi, iletişimin en önemli aşamasında, yani karşılıklı iletişimde kullandığımız dilimizi, mükemmele ulaştırarak, kişisel ve iş hayatımızdaki başarı çıtamızı yükseltmek amacını taşır.

Söyleyiş yanlışlıkları, konuşma bozuklukları, nefes kullanımındaki yanlışlar, topluluk önünde konuşurken heyecanlanma dolayısıyla takılmalar ve kendini ifade edememe gibi problemleri aşmayı hedefler.

Diyaframın doğru kullanımı, kelime ve cümlelerdeki vurgu, tonlama, durak, ezgi gibi detayların öğrenilmesi ve pratik uygulamalarla pekiştirilerek hayata geçirilmesi sağlanır.

İÇERİK

İletişim

İletişimin tanımı

İletişimde etkili konuşma

 

Konuşma

Konuşmanın iletişimdeki yeri

Neden ve nasıl konuşuyoruz?

Düşündüklerimizi doğru ifade edebiliyor muyuz?

Okumak ile konuşmanın farkı

Diksiyon, Fonetik ve Artikülasyon (Boğumlama)

Diksiyon nedir?

Diksiyonun konuşma yetisindeki yeri nedir?

Artikülasyon (boğumlama) nedir?

Doğru dudak kıvrımlarıyla doğru sesler yaratma

Harfleri doğru kullanma

Harf çalışmaları

Sözcük ve cümle vurguları

Cümlede tonlama, ezgi ve durak

Konuşma esnasında doğrular, yanlışlar ve eksikler

Sesimizi nasıl kullanmalıyız?

Nefesimizi nasıl kullanmalıyız?

Doğru nefes nasıl alınır?

Diyaframı etkili kullanma

Konuşma hızını ayarlama

Topluluk Önünde Konuşma

Heyecanın dizginlenmesi

Topluluk önünde konuşma korkusunu yenme

Özgüvenin ortaya çıkarılması

Topluluk önünde yapılması ve kaçınılması gereken hareketler, sesler

Dinleyicinin ilgisini canlı tutma

SÜRE 2 Gün

AMAÇ

“Bir Dil Bir Beden” eğitimi, iletişimin her aşamasında başarıyı yakalamak için, hepimizin Günlük hayatlarımızda ve iş yaşamlarımızda kullandığımız bedenimizin dilini öğrenmek ve doğru kullanmak amacını taşır. Hem kendi duruşumuzu mükemmele ulaştırmak, hem karşı tarafı doğru analiz etmemiz, sürekli ve etkili iletişimin temelini oluşturur.

KATILIMCILAR
Herkes

 

İÇERİK

 

 • İletişimin altın kuralları
 • İletişimde doğru ve yanlış yaklaşımlar
 • İlk izlenim
 • Kötü sinyaller
 • Özgüven
 • Özgüven eksikliği nedir?
 • İletişimde konuşmanın önemi
 • Konuşma
 • İyi bir dinleyici olmak
 • Dinleme şekilleri ve dinlemenin önündeki engeller
 • İletişimde:

– Mimikler

– Gözler

– Eller

– Kollar

– Bacaklar

– Ayaklar

 • İletişimde kişilik tipleri
 • İletişimde kadın ve erkek
 • İletişimde mesafeler
 • Etkin iletişimin kazandırdıkları
 • İletişimde doğru beden duruşu
 • İletişimde beden dili
 • Bedenimiz ne anlatıyor?
 • Bilinçli ve bilinçsiz beden dili
 • Masada beden dili

SÜRE 1 Gün

EĞİTİMİN AMACI VE İÇERİK

Tüm dünyada, “iş yerinde psikolojik taciz” olarak tanımlanan mobbing, iş dünyası içinde faaliyet gösteren her segmentte rastlanan ve olumsuz etkileri her geçen Gün daha da görünür hâle gelen bir kabus hâlini almıştır.

Günümüz iş dünyasının çetin rekabet ortamı göz önünde bulundurulduğunda, performansa bağlı başarısızlıklara asla izin verilemeyeceği aşikârdır. İşletmelerin hayatta kalabilmeleri için sadece başarıyı değil, sürdürülebilir başarıyı yakalamaları gerekmektedir. Bu anlamda başarısızlık, asla izin verilemeyecek bir süreç olmanın ötesinde, alt edilmesi gereken önemli bir engeldir. Başarısızlıkla savaş, hayatta kalma savaşı ile eşdeğerdir.

Başarısızlığın altında yatan en etkili unsur, bilinçli ya da bilinçsiz olarak gerçekleştirilen psikolojik tacizdir.  Mobbing, başarılı olma potansiyeli yüksek ya da başarılı olanlara karşı uygulanan bir strateji olabildiği gibi, hem her kademedeki yöneticilerin hem de çalışanların bilinçsizce uyguladıkları bir eylem planı olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada önemli olan ana unsur, uygulanan psikolojik tacizin, bütün olarak tüm şirketin başarı ya da başarısızlığını belirliyor olmasıdır. Çünkü, kurulmuş olan sistemlerin uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıkların temelinde, çoğunlukla mobbing ve mobbing’in sonuçları yer almaktadır.

Mobbing, kesinlikle doğru yönetilmesi gereken bir süreçtir. Aksi taktirde, kişinin, kendisini korumak adına uyguladığı yöntem de tacize dönüşebilir. Gerçek tehlike tam da bu noktada baş gösterir. Çünkü mobbing, birlik ve bütünlüğü tamamen ortadan kaldırabilecek kudrete sahiptir. Mobbing’in etkisiyle kültürü yara alan şirketlerde hızla kan kaybı başlar. Aidiyet duygusu zayıflar, performans düşer. Şirketlerin ana hedefi olan “kazanç” yerini hızla “kaybetme” ye bırakır. Mobbing, sadece bireyin öz güvenini değil, şirketin kültürünü de yok eder.

“İş Yerindeki Sessiz Çığlık: Mobbing” Eğitim Programı, mobbing’in yaratacağı hasarlara karşı alınabilecek bireysel önlemlere ilişkin hukuksal ve zihinsel yöntemleri sunmaktadır. Program, katılımcıları, bireysel ve kurumsal “başarısızlık” tehlikesinden uzaklaştırmayı amaçlamaktadır.

SÜRE  1 Gün

AMAÇ

Öğrenmek en büyük açlıkları. Başarı odaklılar çünkü yarışarak büyüdüler. Teknoloji adeta uzuvları. Eğlenmeyi seviyorlar. Macera onların hayat tarzı. İşin gerekliliklerine uymaktan çok, kendilerine uygun iş arayışı içindeler. Hepsinden önemlisi çok zekiler. Enerjileri muazzam. Yenilikçiler. Bu sebeple onlara liderlik etmeyi başaran kurumlar “fark yaratarak” başarılı olabiliyorlar. Düşünce olarak kapasitelerini aşan noktalarda olsalar da, daha öğrenmeleri gereken çok şey var.
“Y Jenerasyon’un kuvvetli yönlerine odaklananan yönetim” fikri üzerine odaklanmaktır.

Eğitim programının amacı; Y Jenerasyon’un gücünü kontrollü güç hâline getirebilmek konusunda bilgi paylaşımında bulunmak ve ilham vermektir.

İÇERİK

 • İş hayatında jenerasyonlar ve rolleri (baby boomers, x jenerasyon ve y jenerasyon)
 • Jenerasyonlar arası paradigma farklılıkları
 • Farklı jenerasyonlar ile çalışmanın avantajları ve riskleri
 • Bireysel farklılıklar ve farklılıkların yönetimi
 • Baby Boomers Yöneticiler ve yönetim stilleri
 • X Jenerasyon Yöneticiler ve yönetim stilleri
 • Y Jenerasyonun temel ihtiyaçları ve beklentileri
 • Y Jenerasyonun karakteristik özelliklerinin temel nedenleri
 • Farklı jenerasyonların birbirleri ile ilgili ön yargıları
 • Y Jenerasyon’u işine ve kurumuna aşık etmek
 • Y Jenerasyonun potansiyelini açığa çıkarmak ve maksimum fayda sağlamak
 • Y Jenerasyonu’nun kariyer yönetimi
 • Y Jenerasyonu için kurgulanması gereken kişisel gelişim eğitimleri
 • Eylem planlarının hazırlanması ve değerlendirme

SÜRE  1 Gün

AMAÇ

Yorgun ve uykusuz araç kullanmak  en az alkollü araç kullanmak kadar tehlikelidir. Sürücüler

Bunun önemli kaza nedenlerinden biri olduğu gerçeğini yeterince bilmemekte ya da göz ardı etmektedir. Oysa, uykusuzluk, tıpkı alkolün etkisi altındayken olduğu gibi sürücülük

performansını olumsuz etkilemekte ve ciddi trafik kazalarına neden olmaktadır.

Bu eğitimde yorgun ve uykusuz araç kullanmanın hayati riskleri ayrıca sürücülerin hem kendi güvenlikleri hem de  trafik güvenliği açısından alması gereken önlemler ve öneriler ile onları bilinçlendirmek amaçlanmıştır.

İÇERİK

 • Sürücü Uykusuzluğu
 • Yorgunluk ve Uykusuzluk Tanımı
 • Direksiyon Başında Yorgunluk ve Uyku Belirtileri
 • Sürücü Yorgunluğunu Etkileyen Faktörler
 • “Sürücü Uykusuzluğu” Öldürür
 • Uykusuzluk Nedeniyle Meydana Gelen Trafik Kazaları Ne Zaman Oluşur?
 • Kimler Yüksek Risk Altında?
 • Sürücü Uykusuzluğunun Nedenleri
 • Grup Tartışması
 • Yanlış İnanışlar
 • Uykusuzluğun Performans Üzerindeki Etkileri
 • Yorgunluk ve Uykusuzluğa Bağlı Kazalar En Çok Kimleri Tehdit Etmektedir?
 • Uykusuz ve Yorgun Araç Kullanmaya Bağlı Kazaların Genel Özellikleri
 • Bunlar Sizi Uyanık Tutmaz
 • Etkili Yöntemler ve Tedbirler
 • Hayatta Kalna
 • Canlandırma
 • Kısa Filmler

SÜRE 3 saat

AMAÇ

Doğru iletişim kurmanın en etkili yöntemlerinden bir tanesi de birbirimizi doğru tanıyıp doğru analiz edebilmektir. İnsanlar birbirlerinden farklıdır, önemli olan ise birbirimizdeki farklı yönleri tespit edip, birbirimizi olduğu gibi kabul edip anlayabilmektir. Bu eğitimde de 4 farklı karakter tipinden yola çıkarak birbirimizi doğru tahlil edebilmeyi, niçin herkesin olaylar karşısında farklı tepkiler vermesinin nedenlerini keşfedeceğiz. Ayrıca iletişimde zorluk yaşadığımız  zor insan tipleri hakkında daha detaylı bilgiler edinerek  onları değiştirmemizin ve bir anda sevimli hale getirmemizin mümkün olmadığını  tespit edeceğiz. Onları değiştiremeyeceğimize göre yapabileceğimiz tek şey onlara vereceğimiz tepkileri değiştirmektir. Bu eğitimden sonra çevremizde gördüğümüz zor insanlara karşı daha özgüvenli bir duruş sergileyerek onlara karşı hangi yöntemleri kullanacağımızı bu sayede sorunlarımızı nasıl çözümleyebileceğimizi öğreneceğiz.

KATILIMCILAR

Tüm çalışanlar

İÇERİK

 • Farklı Karakterleri Tanımak ve Etkili İletişim
 • İnsan Davranış Stilinin Anket Yöntemi İle Belirlenmesi
 • Grup Çalışması-1
 • 4 Ayrı Karakter ve 4×4’lük İletişim
 • 4 Farklı Karakterin Özellikleri
 • Karakterlerin Karışımı
 • Farklı Kişiliklerin Motivasyonu
 • Kişiliklerle Uyumlar
 • Farklı Kişiliklere Tavsiyeler ve Etkili İletişim Metotları
 • Renkli Karton Kartlarla 4 Farklı Karakterin Özellikleri -Grup Çalışması-2
 • Kim Konuşuyor? (Filmlerle karakterleri tahlil etmek)
 • Grup Çalışması-3
 • Zor Konuşmanın Yapısı
 • Zor İnsan Tipleri – Role Play çalışmaları
 • Anlaşmazlıkları Çözümlemek
 • İnsan İlişkilerinde Kazan&Kazan
 • Hayır Diyebilmek
 • Davranış Modelleri
 • Pasif Davranış Modeli, Saldırgan Davranış Modeli, Özgüvenli Davranış Modeli

SÜRE 2 Gün