LİDERLİK GELİŞİM PROGRAMI

Lider Geliştirme Programı,  şirketlerde bu programa dahil edilen gelişime açık şirket yöneticilerine ve potansiyel yönetici adaylarına Kariyer Geliştirme Planı doğrultusunda, bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştiren, üst sorumluluklar için yetişmeyi sağlayan, motivasyonunu yükselten ve üstün performans farkı yaratarak şirketin başarısını artıran, potansiyel sahibi liderler yetiştirmeyi ve var olanları geliştirmeyi hedefleyen bir programdır.
Bu tip yöneticiler yol gösteren, harekete geçirebilen, birleştirici, motive edici, etkileyici kişiler olup şirket verimliliğini artıran faaliyetlerde bulunacaklardır. Her seviyede yüksek performans ve potansiyel sahibi olduğunu kanıtlayan, kilit görevlerde çalışanlar bu programa dahildir.

 Programın süresi 12 gün olup  8 modül ve 4 takip toplantısından oluşmaktadır.
Yaklaşık 6 ay sürmektedir.

Modül 1
Doğru ve Etkili İletişim, İşbirliği
Modül 2
Motivasyon, Öğrenme ve Hedef Belirleme
Modül 3
Lider Yönetici
Modül 4
Kurum Kültürü ve Biz Bilinci, İşbirliğinin Gücü, Ekip Çalışması
Modül 5
Çatışma Yönetimi
Modül 6
Stres ve Stresle Başa Çıkma Teknikleri
Modül 7
Yaratıcılık ve İnovasyon
Modül 8
Problem Çözme Teknikleri

Aşağıda programın akışı tablo ile gösterilmiştir.

Modüller Eğitimin Adı Süre
Modül 1
Modül 2
Doğru ve Etkili İletişim, İşbirliği
Motivasyon, Öğrenme ve Hedef Belirleme

2 gün
3 hafta sonra takip toplantısı
Takip-1 Katılımcılar Sabah ve öğle sonrası grup olmak üzere 2 gruba ayrılıyor.  Katılımcılarla interaktif bir görüşme ortamında eğitim üzerine verilen uygulamalar ve diğer çalışmalar görüşülüyor. 1 gün
  3 hafta sonra eğitim
Modül 3

Modül 4

Lider Yönetici
Kurum Kültürü ve Biz Bilinci, İşbirliğinin Gücü, Ekip Çalışması

2 gün
  3 hafta sonra takip toplantısı
Takip-2 Katılımcılar Sabah ve öğle sonrası grup olmak üzere 2 gruba ayrılıyor.  Katılımcılarla interaktif bir görüşme ortamında eğitim üzerine verilen uygulamalar ve diğer çalışmalar görüşülüyor. 1 gün
Modül 5
Modül 6
Çatışma Yönetimi
Stres ve Stresle Başa Çıkma Teknikleri
2 gün
3 hafta sonra takip toplantısı
Takip-3 Katılımcılar Sabah ve öğle sonrası grup olmak üzere 2 gruba ayrılıyor.  Katılımcılarla interaktif bir görüşme ortamında eğitim üzerine verilen uygulamalar ve diğer çalışmalar görüşülüyor. 1 gün
3 hafta sonra eğitim
Modül 7
Modül 8
Yaratıcılık ve İnovasyon

Problem Çözme Teknikleri

2 gün
3 hafta sonra takip toplantısı
Takip-4 Tüm katılımcılarla bir araya gelinip Liderlik Gelişim programının değerlendirilmesi yapılıyor. 1 gün

Liderlik gelişim programında öne çıkan diğer bir konu insan yönetimi olup “Liderlerin çalışanlarda amaç ve vizyon belirleme, plan yapma ve anlam duygusu oluşturmanın yanı sıra performans ve potansiyeli açığa çıkarma, çalışanların gelişim alanlarını belirleme, destek olma, takdir, ödüllendirme ve çalışan bağlılığını artırma konusunda da destek olabilme kapasitelerini artırmak amaçlanmaktadır.

Program içinde film izleme, öğretici oyunlar, resim çalışması atölyesi, maket yapımı  ve vaka çalışmaları gibi çeşitli sosyal aktivitelerle katılımcıların öğrenme deneyimlerini zenginleştirmeyi planlıyoruz.