İÇERİK

 • Dış Ticaretin Değişen Yüzü
 • Dış Ticarette Temel Esaslar ve Sözleşme Analizi
 • Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri, INCOTERMS 2000 ve 2010 Kıyaslamaları
  • Teslim Şekilleri ( İthalatçı ve İhracatçı Sorumlulukları Açısından Analizi)
  • Taşımacılık ve Sigorta Uygulamaları (Sorumluluk) Açısından Analizi
  • Teslim Şekillerinin İhracat – İthalat Maliyetleri Açısından Analiz
  • Teslim Şekilleri ile İlgili Sorunlar ve Pratik Çözüm Yolları
 • Uluslararası Ödeme Şekilleri ve Risk Analizi ( Sözleşme, Teslim Şekli, Ödeme Şekli Kombinasyonunda Taraflarca Masraf ve Risklerin Değerlendirilmesi )
  • Vesaik Mukabili Ödeme
  • Mal Mukabili Ödeme
  • Peşin Ödeme
  • Teminat Mektupları, Uluslararası Garantiler, Kontur Garantiler
  • Akreditif
   • Akreditifli Bir İşlemde Sürecin İhracat, İthalat ve Bankalar Açısından İncelenmesi
   • Akreditif Şekilleri
   • Akreditif Metni Analizi ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
   • Rezervler
 • Uluslararası Ticarette Kullanılan Belgeler ve Analizleri
  (Proforma Fatura, Çeki Listeleri, Ticari Faturalar, Gümrük Faturası , Diğer Faturalar (Navlun, Konsolosluk Faturası. vb.)
 • Sevk Belgelerinin Uygulamalı Tanıtımı
 • Dolaşım Belgeleri ve Malın Menşei Kavramı
 • Türkiye’de Dış Ticareti Düzenleyen Mevzuat
  • İhracat Mevzuatı ve İhracat İşlemlerinin Esasları
  • İthalat Mevzuatı ve İthalat İşlemlerinin Esasları
  • Kambiyo Mevzuatı ve Banka İşlemleri
  • İhracat – İthalat İş Akışları ve Uygulamalar
  • Gümrük Mevzuatı, Gümrükleme İşlemleri 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Yönetmelik

Süre: 3 Gün

İÇERİK

 • Kısaca Dünya Ekonomisi ve Siyasetine, Türkiye Ekonomisi ve Siyasetine Genel Bakış
 • Uluslar arası Rekabet Stratejileri
  • Farkın Yönetimi
  • Maliyet Yönetimi
 • Küresel, Ulusal ve Sektörel Riskler
 • Firma Olarak Küresel Pazarlama Stratejileri ( Doğru Müşterinin Seçimi
  • Firmanın Pazarlama Stratejisine Göre Müşteri İlişkileri Süreçlerinin Yapılandırılması ( Amaç / Strateji / Taktik / Politika )
  • Kurum SWOT’u
  • Segmentasyon, Database Oluşturma, Pareto Analizi ve Optimizasyon
 • Pazarlama Araştırması ve Pazarlama Bilgi Sistemi
  • Masa Başı Araştırma
  • E-Ticaret
  • Bilgi Tabanlı Siteler ( Ekonomi Bakanlığı, TÜİK, CIA, Ticari Ataşelikler, Sivil Toplum Örgütleri vs. )
  • B2B Siteler
  • Saha Araştırması
  • Fuarlar
  • Birebir İletişim
 • Pazar Fırsatlarının Analizi, Talep Ölçümü ve Satış Tahminleri
  • Pazar Fırsatlarının Analizi
  • Talep Ölçümü ve Satış Tahminleri
 • Hedef Pazar Seçimi ve Konumlandırma
  • Pazar Bölümlerinin Değerlendirilmesi
  • Hedef Pazar Seçimi Stratejileri
  • Hedef Pazarların Seçimi
  • Konumlandırma Stratejisi
 • İhracat Yapabilmek için Mevzuatı Ne Kadar Bilmeliyim?
  • İhracat Mevzuatı
  • Gümrük Mevzuatı
  • GTIP
  • Kambiyo Mevzuatı
  • KDV İadesi
 • Ürün Bilgileri İhracat Açısından Neden Önemlidir?
  • Üretimin Teknikleri Nelerdir?
  • Kullanılan Hammaddeler Nelerdir?
  • Teknik Detaylar Nelerdir?
  • Sektörlere Göre Teknik Mecburiyetler ( IMO, CAS, MSDS, UN NO, Çözgü Atkı Oranı, Büklüm Sayısı, Glikoz Miktarı, Süt Yağı, OEM )
  • AB Kriterleri Farklı mıdır?
  • ISPM Mecbur mudur?
 • İhracatta Riskler
  • Ödeme ile İlgili Riskler
  • Teslim ile İlgili Riskler
  • Finansman ile İlgili Riskler
  • Nakliye, Lojistik ile İlgili Riskler
 • Devlet Yardımları ve Teşvikleri
  • E-Ticaret Yardımı
  • Fuar Katılım Yardımı
  • Yurtdışı Ofis Açma
  • Marka, Patent, Tescil
  • Turquality
 • Süre: 3 Gün

İÇERİK

 • Uluslararası Ticaret Vizyonu
 • Dünya ve Türkiye Ekonomisine, Siyasetine Genel Bakış
 • Uluslararası Pazarlar
 • İhracatla İlgili Kurumlar
  • Ekonomi Bakanlığı
  • İhracatçı Birlikleri
  • Ticaret ve Sanayi Odaları
  • KOSGEB
  • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
  • Bankalar
  • Nakliye Firmaları
  • Antrepolar
  • TSE
  • Vergi Daireleri
  • Sigorta Şirketleri
  • Gözetim Şirketleri
 • İhracata Hazırlık
  • Kurum Kültürü Olarak
  • Ürün Olarak
  • Üretim Kapasitesi Olarak
  • Finansal Olarak
 • Uluslararası Ticaretin Genel Kuralları
  • Sözleşmeler
  • Teslim Şekilleri
  • Ödeme Şekilleri
 • İhracatta İş ve Evrak Akış Süreçlerinin Analizi
  • Teslim Şekli Açısından İş Akışı
  • Ödeme Şekli Açısından İş Akışı
  • Nakliye Tipine Göre İş Akışı
 • İhracatta Kullanılan Evraklar ve Atölye Çalışması
  • İhracatçının Hazırladığı Evraklar
  • Diğerleri
  • Vaka Analizi
 • İhracatı Düzenleyen Mevzuatlar
  • Gümrük Kanunu
  • Gümrük Yönetmeliği
  • İhracat Yönetmeliği
  • Serbest Bölge Kanunu
  • Diğer Mevzuatlar
 • İhracatta İlişki Yönetimi
  • Alıcı ile İlişkiler
  • Bankalar ile İlişkiler
  • Nakliye Firması İlişkileri
  • Gümrükleme Firması İlişkileri
 • İhracatta Ambalaj, Etiketleme
  • İhracat Ürünlerinde Etiketlemenin Önemi
  • Çeki Listesi, Paket/Koli Listesi ve Hazırlama Esasları
  • Ürün- Ambalaj İlişkisi ve Gümrük Mevzuatı Açısından Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
  • Elleçleme Kavramı ve Gümrük Mevzuatına Göre Elleçleme Kabul Edilen İşlemler
  • Transit Ticarette Etiketlemenin Önemi
 • İhracatta Taşımacılık, Lojistik
  • Nakliye Türleri
  • Nakliye Türünün Seçimindeki Kriterler (Ürün Çeşidi, Temrinler, Navlun vb.)
  • Nakliye Araçlarının Ölçüleri ve İstifleme Kavramı
  • Ağırlık / Hacim Dengesi ve Maliyete Etkileri Konsolidasyon ve Navlun İlişkisi
 • İhracatta Riskler ve Korunma Yolları
  • Ödeme ile İlgili Riskler
  • Akreditif ve Rezerv ile İlgili Riskler
  • Vesaik Mukabili Ödeme ile İlgili Riskler
  • Mal Mukabili ile İlgili Riskler
  • Teslim ile İlgili Riskler
  • Finansman ile İlgili Riskler
  • Nakliye ile İlgili Riskler
  • Ürün ile İlgili Riskler
 • İhracatta Devlet Yardımları
  • Yurt Dışı Fuar Katılımları Desteği
  • Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği
  • Diğerler Yardımlar
  • DİİB
 • Uygulamalar, Örnek Olaylar

Süre: 3 Gün

İÇERİK

 • Uluslararası Ticaret Vizyonu
  • Dünya ve Türkiye Ekonomisine, Siyasetine Genel Bakış
  • Uluslararası Pazarlar
 • Herkesin Bilmesi Gereken Temel İhracat Bilgileri
  • Sözleşmeler
  • Teslim Şekilleri
  • Ödeme Şekilleri
 • İhracatta Kullanılan Belgeler
  • İhracatçının Hazırladığı Belgeler
  • İhracatçının Takip Etmesi Gereken Belgeler
  • Diğer Belgeler
  • Vaka Analizi
 • İhracatta Taşımacılık, Lojistik
  • Nakliye Türleri
  • Nakliye Türünün Seçimindeki Kriterler (Ürün Çeşidi, Temrinler, Navlun vb.)
  • Nakliye Araçlarının Ölçüleri ve İstifleme Kavramı
  • Ağırlık / Hacim Dengesi ve Maliyete Etkileri Konsolidasyon ve Navlun İlişkisi
 • Yol Haritası
  • Hedef Ülke Seçimi
  • Masa Başı ve Saha Araştırmaları
  • Uluslararası Rekabet İçin Devlet Yardımlarıyla

 

 

Süre: 3 Gün

 

İÇERİK

 • Uluslararası Ticarette Evraklar ve Önemi
 • Kullanım Yerlerine Göre Evrak Çeşitleri
 • İhracatçının Düzenlediği Evraklar
 • Evraklar
  • Proforma Invoice
  • Türkçe Fatura
  • Commercial Invoice
  • Örnek Evrak İncelenmesi ve Atölye Çalışması
  • Yükleme Listeleri/Shipment List
  • Packing List, Weight List,
 • Örnek Evrak İncelenmesi ve Atölye Çalışması
 • Taşıma Belgeleri
  • Bill of Lading
  • Diğer Taşıma Belgeleri
 • Örnek Evrak İncelenmesi ve Atölye Çalışması
 • Dolaşım Belgeleri ve Menşei Şehadetnamesi
  • ATR
  • EUR.1
  • FORM-A
  • Menşei Şehadetnamesi
 • Diğer Belgeler
 • Örnek Evrak İncelenmesi
 • Ön İzin Belgeleri
 • Sigorta Belgeleri
 • Konşimento Talimatı
 • Navlun Faturası
 • Analiz Raporu
 • CE Belgesi
 • Gözetim Belgesi
 • Ekspertiz Raporu
 • Gümrük Beyannamesi
 • MSDS, IMO Form
 • ISPM-15 Sertifikası
 • Helal Belgesi
 • Koşer Belgesi
 • Ata Karnesi
 • Tır Karnesi ve Triptik Karnesi
 • Örnek Evrakların Analizi ve Atölye Çalışması

 

Süre: 3 Gün

 

İÇERİK

 • Uluslararası Ticarette Kullanılan Türk Mevzuatı
  • Gümrük Kanunu
  • Gümrük Yönetmeliği
  • Tarife Mevzuatı
  • Tebliğler
  • Genelgeler
  • İthalat Mevzuatı
  • İhracat Mevzuatı
  • Geçici İthalat Mevzuatı
  • Dış Ticaret Mevzuatı
   • İthalat Rejimi Karar ve Tebliğleri
   • Standardizasyon ve Teknik Düzenlemeler
  • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi
  • İthalatta Korunma Önlemleri
  • İthalatta Kota ve Tarife Kontrolleri
  • Kaçakçılık Mevzuatı
  • Tasfiye Mevzuatı
  • KDV Kanunu
  • ÖTV Kanunu
  • KKDF Tebliği
 • Sık Kullanılan Mevzuat Külliyatı
  • Gümrük Yönetmeliği
  • Dış Ticaret Mevzuatı
  • İhracat Yönetmeliği
  • İthalat Yönetmeliği
  • Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun
  • Kabahatler Kanunu

Süre: 3 Gün