“İyi bir yönetici sıradan insanları sıra dışı işler yapar hale getirir.”
Peter Drucker

Yönetim Danışmanlığı

İçinde bulunduğumuz yüzyılda şirketler ve yöneticileri en çok zorlayan küresel rekabet ve bu rekabetin getirdiği, içinde bulunulan sektörde farklı olabilme ve farklılık yaratabilme zorunluluğudur.

Yönetim, işyerinde hizmet etmek ve üretmek amacıyla görevlendirilen çalışanların işbirliği yapmalarını sağlama ve onları şirketin belirlenmiş misyonuna doğru yöneltme işlerinin ve faaliyetlerinin tümünü ifade eder.

Yönetimin amacına ulaşabilmesi için tüm yönetim fonksiyonlarının doğru şekilde uygulanması beraberinde başarıyı ve verimliliği getirecektir.

Yönetim Danışmanı, sahip olduğu bilgi, tecrübe ve yetenekleri kullanarak, işletmelerin mevcut durumunu değerlendirip analiz ederek, eksikleri saptayan ve bu eksiklikleri giderip, sorunları çözen bu süreç sonunda kuruma fayda sağlayan kişidir.

Yönetim Danışmanının Özellikleri

 • Yönetim fonksiyonları konusunda bilgi sahibi
 • Analitik
 • Yenilikçi ve yaratıcı
 • Objektif bakış açısı
 • Soğukkanlı
 • Problem çözücü
 • Organizasyon yeteneği güçlü,
 • İletişim odaklı ve motive edici
 • Yönetim becerilerine sahip
 • İnsan ilişkileri kuvvetli, özgüven sahibi
 • Danışmanlık yapacağı şirketin kültürünü anlayabilen
 • İkna yeteneği gelişmiş.

Biz Ne Yapıyoruz?

Her şeyden önce bir şirketin yönetim danışmanlığına ihtiyaç duyması için bir sorun ya da kriz ile yüz yüze kalmış olması gerekmez.

Değişimi yakalayabilmek ve krizlerde ayakta kalabilmek için şirketlerin ileriyi gören vizyon sahibi lider yöneticilere ve yönetim danışmanlarına ihtiyacı vardır.

 • Şirketin mevcut durumunu analiz ediyoruz ve bunun sonucunda bir rapor hazırlıyoruz
 • Rapor sonucunda, şirkette iyileştirilmesi gereken yönlerle ilgili olarak çözüm önerileri geliştiriyoruz.
 • Kurum çalışanlarıyla geliştirdiğimiz önerileri paylaşmak ve onlarında önerilerini almak için arama konferansı gerçekleştiriyoruz.
 • Kurum Kültürü ve Biz Bilinci Eğitimi’ni tüm şirket çalışanlarının almasını sağlıyoruz
 • Şirketin hedef vizyonu doğrultusunda belirlediğimiz stratejileri uygulamaya başlıyoruz.