DURUM ANALİZİ

  • Vizyon, misyon, strateji, taktik ve slogan.
  • Organizasyon Şeması ve Görev Tanımları, Yetkiler, Sorumluluklar, Minimum Çalışma Koşulları ve Personel Seçme Kriterleri.
  • Ana Akış Şeması ve İç Süreçler.
  • Karar Destek Yazılım Sistemleri.
  • Yetkisel, Sistemsel ve Süreçsel açıklar.
  • Verdi Doğruluk, Veri Artma Oran ve Hızları.
  • Yeni Sistemin oluşturulması.
  • Risklerin belirlenmesi, Projelerin ve Proje Takımlarının oluşturulması.
  • Projelerin ve Uygulamaların başlatılması.