İnsan Kaynakları Süreç Analizi ve İyileştirilmesi çalışmasına başlamadan önce yapılması gereken aşama durum analizidir. Durum Analizi ile İK’nın geleceğe yönelik amaç, hedef ve stratejiler geliştirebilmesi için öncelikle mevcut durumda hangi kaynaklara sahip olduğunu ya da hangi yönlerinin eksik olduğu saptanır. Bu bağlamda, yapılan bu anket çalışmasından sonra verilecek olan İnsan Kaynakları Süreç Analizi Teklifi çok daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır.

Fırtına Değişim Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı, İnsan Kaynakları departmanının kurulması ve yapılandırılması, iş analizlerinin yapılması, görev tanımlarının çıkarılması, ücret ve performans yönetimi sistemi kurulması, çalışan memnuniyeti anketi, eğitim ihtiyaç analizi konularında hizmet vermektedir.

EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ

Eğitim İhtiyaç Analizinin Amacı, bireysel ve kurumsal gelişimi sağlamak ve sürekli hale getirmek için, uygulamada karşılaşılan sorunları ve ihtiyaçları tespit etmek, değişim ihtiyacının ve isteğinin saptanarak uygun çözüm önerilerini sunmaktır.
Eğitim ihtiyaç analizleri; eğitim programlarının oluşturulmasına önemli katkılar sağlayan ve işletmenin eğitim konusunda bulunduğu noktayı tespit etmeye yardımcı bir araçtır. Eğitim programları öncesinde ihtiyaç analizleri yapılmasının 4 temel nedeni vardır. Bunlar (Bjornberg, 2002, s.507)

1.Organizasyon içindeki spesifik sorun alanlarını tanımlamak ve bu doğrultuda en uygun programları oluşturmak
2.Yönetim desteğini elde etmek
3.Değerlendirme için veri geliştirmek
4.Eğitim ile sağlanacak yarar ve eğitimin maliyetini belirlemek

Bu süreçte Fırtına Değişim Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı olarak şirketinizin yönetim ve çalışanlarıyla birlikte yürüttüğümüz eğitim ihtiyaç analizi çalışması sonucunda ortaya çıkan eğitimler, ihtiyacınızla örtüşecek şekilde hazırlanarak kurum çalışanlarınıza verilir.

Kapak Mektubu&İş Görüşmesi Hazırlık
Kapak mektubu ile yapılan bir iş başvurusu, aynı pozisyon için kapak mektubu olmadan başvuru yapan pek çok adayın üzerinde değerlendirilmenizi sağlayacaktır.
Sizinle ilgili işverende ilk izlenim kapak mektubu ile oluşacaktır. Bazen yöneticilerin o kadar az zamanı oluyor ki Cv’yi detaylı incelemiyorlar. Kapak mektubu ise bu noktada kurtarıcı gibi oluyor, adayın başvurduğu pozisyonu ve niçin başvurduğunu ve ilgili pozisyon için kendisini neden en uygun aday olarak gördüğünü kapak mektubu ile özetlemiş oluyor.
İş görüşmesine gitmeden önce sıkı bir hazırlığa ne dersiniz? Heyecanınızı yenmek ve
iş görüşmesi öncesinde olabilecek hatalarınızı bir profesyonel gözüyle görmek ister misiniz? İşte biz de bunun için varız. Sizin için prova mülakatları düzenliyoruz.

KARİYER DANIŞMANLIĞI

Kariyer gelişimi; kişinin tüm yaşamını kapsayan, işle ilgili deneyimleri, düşünceleri ve davranışları planlamasıdır.
Kariyer planlama, kişinin kendisinin ne istediğinin farkına varması yani öncellikle kendini tanıması, ilgi alanlarını değerlendirmesi bu doğrultuda kariyer fırsatlarını incelemesi, kariyer amaçlarını ortaya koyması ve uygun geliştirici faaliyetler planlaması aşamalarını içerir. Birey, arzu ettiği takdirde, kendisini daha iyi tanıyabilmek için profesyonel yardım isteyebilir.
Kariyer Danışmanına ne zaman ihtiyaç duyarız? Aslında her dönemeçte kariyerimizle ilgili kafamızda soru işaretleri oluşur, kendimize karşı objektif olabilmemiz bir hayli zordur.
İlk kariyer kavşağı ile üniversite sınavlarında karşılarız, hayatımızla llgili çok önemli bir seçim yapmamız gereklidir. İşte bu noktada Kariyer Danışmanı’na başvurmak geleceğimizle ilgili daha sağlıklı kararlar alabilmemizi sağlar.
Üniversite yıllarında ektiklerimizin, iş hayatının başlangıcında çok faydasını görürüz, hangi sektörde ve hangi koşullarda çalışmak istediğimize üniversitenin kariyer danışmanından aldığımız tavsiyelerle ve öğrencilik yıllarında yaptığımız stajlarla karar veririz.
Üniversite bitti, iş hayatına merhaba dedik, peki hayatımız boyunca aynı işte mi çalışacağız? Belki bir süre sonra çalıştığımız sektörün ya da bölümün bizim için uygun olmadığına karar verdik. Ya da çalıştığımız işyerinde yerimizde saydığımızı farkettik. İşte yine bu noktada Kariyer Danışmanı’na başvurmak rotamızı belirlemek açısından doğru olacaktır.
Fırtına Değişim Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı olarak kariyerinizi şekillendirmenize yardımcı oluyoruz.

Özgeçmiş-CV Hazırlama

İş başvurusu yapacaksınız, ama bir Cv’niz yok aman ne olacak 5 dakika da hazırlar yollarım düşüncesi ile hareket ediyorsanız, çok üzgünüm baştan bu işi kaybettiniz.
Her gün şirketler onlarca yüzlerce iş başvurusu alıyor, peki bu kadar iş başvurusunu ne yapıyorlar? Geri dönüş yapıyorlar mı? Sadece göze çarpan ve farklı olan Cv’lere geri dönüş yapıyorlar, diğerleri ise çöp kutusundaki yerlerini buluyor ya da kıyma makinesinde kıyılıyor.
CV bireyin gerçek potansiyelini, kim olduğunu, yeteneklerini karşı tarafa görüşme öncesinde aktaran yazılı bir iletişim biçimi ve kişisel pazarlama aracıdır.
Belki başvurduğunuz şirket için en doğru aday sizsiniz ama bunu ifade edemiyorsanız hiç bir anlamı yok. İş aramak emek ve özen ister, iş yapmak gibi mesai ister.
Biz size Cv’nizi etkili bir şekilde hazırlamanız için yardımcı oluyoruz unutmayın Cv hazırlama konusunda titiz davranılması gerekir.